Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Projekt e SIMTRA

Projekt Sokrates LLP – eSIMTRA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2009 r. i jest realizowany od 1 stycznia 2010 r . EACEA był głównym koordynatorem projektu.

Celem projektu było stworzenie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli w procesie wychowawczym dziecka i ucznia. Poprzez symulację naturalnego środowiska dziecka i ucznia w szkole i na podwórku szkolnym, w którym występują różne przejawy przemocy, utworzona została platforma internetowa z całą bazą informacji o zachowaniach dzieci, dlaczego dzieci się tak zachowują, czyli skąd się te zachowania biorą, błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli i co zrobić, aby te zachowania przemocy wyeliminować. Są to porady pedagogiczne, animowane scenki zachowań przemocowych w szkole, scenariusze postępowań wobec dziecka, scenariusze lekcji, które należy przeprowadzić na lekcjach w szkole po zajściu aktu przemocy jak i na początku roku szkolnego w celu prewencji przemocy.

Platforma Jest dydaktycznym narzędziem pomocniczym do pracy dla nauczycieli i dla rodziców.

Pod podanym adresem internetowym można pozyskać szczegółowe informacje: http://eacea.ec.europa.eu/LLp/projects/public_parts/documents/ict/2009/mp_505299_ict_FR_esimtra.pdf

Platforma jest dostępna pod adresem: http://esimtra.eu/moodle

Do projektu zostali zaproszeni wszyscy pedagodzy szkolni pracujący z dziećmi na terenie szkoły, psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy Uniwersytetu gdańskiego z Wydziału Pedagogiki.
Głównymi expertami koordynującymi prace nad tworzeniem platformy: Irena Szymichowska, Marzena Jasińska, Renata Osika i Ewa Bajon.
Koordynatorem krajowym projektu jest Irena Obszyńska.
Partnerami w projekcie byli:

  • ICCF – główny koordynator „ Interculatural Cooperation Foundation „ – Sofia Bulgaria
  • Sirma Solution- współkoordynator projektu , czołowy wydawca w Bułgarii z zakresu platform edukacyjnych , e- encyklopedii i e-podręczników pedagogiczno-psychologicznej dla nauczycieli.
  • Uniwersytet w Sztokholmie, Wydział Pedagogiki, Szwecja
  • Polo Europeo Conoscenza/IC Lorenzi – ( European Pole of Knowledge) – Verona , Italia
  • CREATOS, Uniwersytet Katolicki del Sacro w Piazenza, Italia,
  • Uniwersytet Louis Pasteur w Strasburgu, Francja,
  • Instytut Edukacji w Rezekne, Łotwa,
  • CKU, Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Polska

W trakcie trwania projektu odbyło się 5 spotkań: w Sofii, w Sztokholmie, w Sopocie, w Weronie, w Strasburgu i w czerwcu 2011 r. odbył o się seminarium w Rezekne na Łotwie, w którym uczestniczyło minimum 3 nauczycieli z każdego państwa uczestniczącego. Z Polski w seminarium uczestniczyło 6 osób, w tym 4 nauczycieli.

Warto zapoznać się z poniższymi prezentacjami:
The Classroom of the Future, Stockholm University

Załączniki:

Copyrights SODN 2020
Skip to content