Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Cykl szkoleń dotyczących zmian w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021

Obrazek tytułowy

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na cykl szkoleń dotyczących zmian w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021

Zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty 2021

matematyka dla nauczycieli  matematyki (klasa VIII)  w szkołach podstawowych

język polski dla nauczycieli języka polskiego (klasa VIII)  w szkołach podstawowych

Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym 2021

matematyka dla nauczycieli matematyki szkół średnich

 język polski dla nauczycieli języka polskiego szkół średnich

 historia dla nauczycieli historii szkół średnich

Copyrights SODN 2020
Skip to content