Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Cykl szkoleń dotyczących zmian w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021

Obrazek tytułowy

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na cykl szkoleń dotyczących zmian w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021

Zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty 2021

matematyka dla nauczycieli  matematyki (klasa VIII)  w szkołach podstawowych

język polski dla nauczycieli języka polskiego (klasa VIII)  w szkołach podstawowych

Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym 2021

matematyka dla nauczycieli matematyki szkół średnich

 język polski dla nauczycieli języka polskiego szkół średnich

 historia dla nauczycieli historii szkół średnich

Copywrights SODN 2020