Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Nowe orzeczenie w szkole. Zadania wychowawcy i nauczycieli, plan działań, wzory niezbędnych dokumentów. (szkolenie stacjonarne)

spotkanie kilku osób w sali

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na bezpłatne stacjonarne szkolenie, połączone z warsztatami:

 „Nowe orzeczenie w szkole. Zadania wychowawcy i nauczycieli, plan działań, wzory niezbędnych dokumentów.”

 Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli każdego etapu edukacyjnego.

 Szkolenie odbędzie się w sobotę, 18.09.2021 r. od 9.00 do 13.00.

Adres: Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego,  ul. Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot

Po spotkaniu otrzymacie Państwo zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Program:

9.00 – 10.00 Przepisy prawa oświatowego regulujące działania szkoły

10.00 – 10.30 Definicja zajęć rewalidacyjnych; rodzaje i czas trwania; wymagania kwalifikacyjne nauczycieli rewalidacji; obowiązek organizowania zajęć; dokumentowanie 

10.30 – 11.00 Prezentacja wzorów dokumentów

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Zastosowanie przepisów w praktyce; opracowanie WOPFU i IPET

Na tę część warsztatową potrzebne będą Państwa materiały, na których będziecie pracować (oczywiście bez danych wrażliwych) oraz laptop.

 
Zapisy na szkolenia przez stronę: https://sodn.pl/wydarzenie/nowe-orzeczenie-w-szkole-zadania-wychowawcy-i-nauczycieli-plan-dzialan-wzory-niezbednych-dokumentow/

Copyrights SODN 2020
Skip to content