Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Pomorskie żagle wiedzy – Sopot

Gmina Miasta Sopotu i Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie realizują projekt w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  „POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – SOPOT”.

W ramach projektu planowane są warsztaty dla uczniów klas II-VII sopockich szkół podstawowych:

  •  „Do czego służy statek i dlaczego nie tonie” – 6h
  •  „Zbudujemy łódką i sami sprawdzimy dlaczego pływa” – 10h
  • „Jak długo żyją ryby i czym się żywią” – 8h
  • „Jak badać czystość wody” – 8h
  • „Kurs bezpiecznego zachowania na wodzie z kursem pierwszej pomocy” – 4h
  • Warsztaty z doradztwa zawodowego – 2h (dla klas II-V) i 6h (dla klas VI i VII)

Warsztaty odbywać się będą w blokach 2-3h lekcyjnych, w godzinach popołudniowych na terenie szkoły (dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, możliwość warsztatów 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne),

Uczniowie biorący udział w warsztatach wezmą również udział w wycieczkach połączonych z warsztatami do Muzeum Morskiego i do Fokarium Stacji Morskiej na Helu, wyjazdach do portu czy stoczni (kwiecień – czerwiec).

Dodatkową atrakcją będzie udział w praktycznych zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w soboty): na łódkach OPTYMIST (klasy II –V) i katamaranach (klasy (VI – VII) w wymiarze 2h tygodniowo w okresie maj-czerwiec 2022r oraz wrzesień-październik 2022r, rejsach jachtem „ALF” po Zatoce Gdańskiej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt będzie realizowany po zajęciach lekcyjnych w trakcie całego roku szkolnego.

Konkursy:

Copyrights SODN 2020
Skip to content