Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne półkolonie „Lato na wodzie – Sopot” / Запрошуємо до безкоштовного напівтабору „Літо на воді – Сопот”

widok z płynącego jachtu

Realizowane w ramach projektu „Pomorskie żagle wiedzy – Sopot” / Реалізація напівтабору відбувається в рамках проекту „Поморські паруса – Сопот”.

[PL] Półkolonie są kierowane do uczniów sopockich szkół podstawowych w wieku 7-14 lat, posiadających numer PESEL.

Udział w półkoloniach jest bezpłatny.

Półkolonie będą się odbywały w wakacje, nad Zatoką Gdańską w Sopocie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. Terminy:

 • Turnus I: 4.07.2022 – 8.07.2022 – 15 miejsc
 • Turnus II: 11.07.2022 – 15.07.2022 – 15 miejsc
 • Turnus III: 18.07.2022 – 22.07.2022  – 15 miejsc
 • Turnus IV: 22.08.2022 – 26.08.2022 – 15 miejsc

Zajęcia dla dzieci:

 • w wieku 7-10 lat realizowane będą na Optymistach
 • w wieku 10-14 lat realizowane będą na OpenSkiff

Zapisy na półkolonie ruszą 30 maja i trwać będą do 12 czerwca, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://sodn.pl/2021/12/08/pomorskie-zagle-wiedzy-sopot/ 

Po wypełnieniu formularza do zgłaszającego zostanie przesłany komplet dokumentów do uzupełnienia. Dokumenty można również pobrać ze strony, na której znajduje się formularz.

Uzupełnione i podpisane dokumenty należy w zamkniętej kopercie przynieść do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Kościuszki 22-24 i zostawić na portierni z dopiskiem „Lato na wodzie – Sopot”.

O przyjęciu na dany termin półkolonii decyduje data wpływu kompletu dokumentów do CKU.

Uczeń może barć udział w półkoloniach „Lato na wodzie – Sopot” tylko raz w trakcie wakacje 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie :

https://sodn.pl/2021/12/08/pomorskie-zagle-wiedzy-sopot/ oraz na FB Pomorskie-żagle-wiedzy-Sopot.

[UA] Напівтабір організовується для учнів сопотських загальноосвітніх шкіл в віці 7-14 років, які мають номер PESEL.

Участь в напівтаборах є безкоштовною.

Напівтабори будуть відбуватися під час канікул на території Затоки Гданської в Сопоті, від понеділку до п’ятниці від 8.00 до 17.00. Дати турів:

 • Тур 1: 4.07.2022 – 8.07.2022 – 15 місць
 • Тур  II: 11.07.2022 – 15.07.2022 – 15 місць
 • Тур III: 18.07.2022 – 22.07.2022  – 15 місць
 • Тур  IV: 22.08.2022 – 26.08.2022 – 15 місць

Заняття для дітей:

 • в віці 7-10 років відбуватимуться на човнах Optymist.
 • в віці 10-14 років відбуватимуться на човнах OpenSkiff.

Записи до напівтаборів розпочтнаються 30 травня й будуть тривати до 12 червня, за допомогою формуляра на сторінці: https://sodn.pl/2021/12/08/pomorskie-zagle-wiedzy-sopot/

Після заповнення формуляра до заявника буде вислано комплект документів до заповнення. Документи можна також завантажити на сторінці, де знаходиться формуляр.

Заповнені та підписані документи треба в заклеїному конверті принести до Centrum Kształcenia Ustawicznego в м.Сопот на вул. Костюшки 22-24 та залишити у чергових з позначкою „Літо на воді – Сопот”.

Виришальною,щодо порядку зарахування на певний термін напівтабору,є дата надходження комплекту документів до CKU.

Учень може брати участь в напівтаборі „Літо на воді – Сопот” тільки 1 раз під час літніх канікул 2022 року.

Додаткова інформація на сторінці:

https://sodn.pl/2021/12/08/pomorskie-zagle-wiedzy-sopot/ і на FB Pomorskie-żagle-wiedzy-Sopot.

Copyrights SODN 2020
Skip to content