Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

„Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnychw zakresie udzielania pierwszej pomocy ”

Szkolenie skierowane do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także innych zainteresowanych osób.

Zakres tematyczny szkolenia

Realizowane zagadnienia zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132) oraz ramowym programem i planem szkolenia przygotowującym nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Copyrights SODN 2020
Skip to content