Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Warsztaty z reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi z elementami medycyny pola walki (teoria, zajęcia praktyczne)

spotkanie kilku osób w sali

Zapraszam nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Warsztaty z reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi z elementami medycyny pola walki (teoria, zajęcia praktyczne).

Pełna informacja o szkoleniu znajduję się tutaj

Copyrights SODN 2020
Skip to content