Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie – „Uczeń wymagający – jak oswoić niepożądane zachowania uczniów?”

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na szkolenie „Uczeń wymagający – jak oswoić niepożądane zachowania uczniów?”

Do udziału zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.  

Z propozycji można skorzystać w dwojaki sposób i wybrać dogodny dla siebie termin:

Adres szkolenia stacjonarnego:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kościuszki 22-24|, 81-704 Sopot

Zakres proponowanych zagadnień:

 • klasyfikacja zaburzeń;
 • diagnozowanie poradnik;
 • przyjrzenie się najczęstszym trudnościom neurorozwojowym uczniów;
 • omówienie zachowań utrudniających efektywną naukę;
 • nawiązywanie satysfakcjonujących relacji;
 • skuteczne nauczanie dzieci z nadpobudliwością;
 • poznanie metod zachęcenia uczniów do współpracy;
 • rodzaje oddziaływań terapeutycznych.

Zaświadczenie ze szkolenia zostanie przesłane na skrzynkę pocztową.

Szkolenie – „Vademecum ósmoklasisty – egzamin z fizyki w roku szkolnym 2022/2023”

Nauczyciele szkół podstawowych , „Vademecum ósmoklasisty – egzamin z fizyki w roku szkolnym 2022/2023”

Agenda:
1. rola nauczyciela w przygotowaniu ósmoklasistów do egzaminu z fizyki,
2. podstawowe doświadczenia uwzględnione w podstawie programowej,
3. charakterystyka arkusza egzaminacyjnego.

Link do wydarzenia: https://sodn.pl/wydarzenie/vademecum-osmoklasisty-egzamin-z-fizyki-w-roku-szkolnym-2022-2023/

SODN zaprasza na bezpłatne szkolenie on line

Odporność psychiczna nauczyciela  i ucznia. Jak wspierać dobrostan swój i ucznia?

Szkolenie odbędzie się na platformie TEAMS  12 października od 18.00 do 20.00.

W trakcie szkolenia omawiane będą następujące zagadnienia:

 • Czym jest dobrostan i jak   o niego dbać?
 • Cebulowa teoria szczęścia.
 • Szczęśliwy mózg- to zależy do ciebie.
 • Co może zrobić nauczyciel- bank pomysłów.
 • Wspierające słowa- co warto mówić do ucznia.

zapisy na stronie www.sodn.pl/wydarzenia

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Uczeń z depresją w szkole a rola nauczyciela”

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Uczeń z depresją w szkole a rola nauczyciela

 • Czym jest depresja i jak ją odróżnić od zwykłego przegłębienia czy chandry?
 • Objawy i przyczyny depresji u dzieci i młodzieży.
 • Jak pomagać uczniowi z depresją? Co warto robić a czego robić nie należy.

Szkolenie on line  na platformie TEAMS w dniu  28 września 2021r w godz. 17.00-19.00 poprowadzi doradca metodyczny pani Marzena Jasińska.

Zapisy na szkolenia przez stronę https://sodn.pl/wydarzenie/uczen-z-depresja-w-szkole-a-rola-nauczyciela/

Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia. W razie problemów prosimy o kontakt na adres: sodn@sodn.pl

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie skierowane do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także innych zainteresowanych osób.

Zakres tematyczny szkolenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132) oraz ramowym programem i planem szkolenia przygotowującym nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ważne 5 lat.

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

Termin:

Od 18.10.2021 r.  dostęp do platformy online – samokształcenie kierowane (10h).

sobota: 23.10.2021 r. 09:00 – 17.30 (10h)
niedziela: 24.10.2021 r. 09:00 – 17.30 (10h) + egzamin (teoretyczny i praktyczny)

Plan szkolenia:

Od 18.10.2021 – samokształcenie kierowane oraz konsultacje (mail:  k.penar@sodn.pl)

SOBOTA 23.10.2021 – zajęcia stacjonarne

09.00-12.00 – zajęcia teoretyczne / praktyczne
12.00-12.30 – przerwa
12.30-15.30 – zajęcia praktyczne
15.30-16.00 – przerwa
16.00-17.30 – zajęcia praktyczne

NIEDZIELA 24.10.2021 – zajęcia stacjonarne

09.00-12.00 – zajęcia praktyczne
12.00-12.30 – przerwa
12.30-15.30 – zajęcia praktyczne
15.30-16.00 – przerwa
16.00-17.30 – zajęcia praktyczne
17.30 – egzamin teoretyczny i praktyczny

Miejsce szkolenia: SODN Sopot/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Kościuszki 22-24

Koszt szkolenia:  550,- zł.

Zapisy przez stronę: https://sodn.pl/wydarzenie/szkolenie-przygotowujace-nauczycieli-do-prowadzenia-zajec-edukacyjnych-w-zakresie-udzielania-pierwszej-pomocy/

Dodatkowo należy pobrać formularz zgłoszenia: Pobierz

Wypełniony formularz należy przesłać na adres k.penar@sodn.pl w terminie do 10.10.2021r.
Noty do zapłaty zostaną wystawione i wysłane do 13.10.2021 r. na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
Warunkiem udziału w szkoleniu, w tym otrzymania dostępu do platformy, jest dokonanie wpłaty
 do 15.10.2021r.

Uwaga
Szkolenie się odbędzie w przypadku zebrania grupy co najmniej 12 osób.

Nowe orzeczenie w szkole. Zadania wychowawcy i nauczycieli, plan działań, wzory niezbędnych dokumentów

Szkolenie odbędzie się we wtorek – 21.09.2021 r. w godz. 17.00 do 19.00.

Czym się zajmiemy?

Podczas szkolenia przejdziemy przez wszystkie obszary prawne, aby finalnie każda osoba mogła bez problemu przygotować niezbędną dokumentację i zaplanować pracę zespołu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli każdego etapu edukacyjnego.

17.00 – 18.00 Przepisy prawa oświatowego regulujące działania szkoły

18.00 – 18.30 Definicja zajęć rewalidacyjnych; rodzaje i czas trwania; wymagania kwalifikacyjne nauczycieli rewalidacji; obowiązek organizowania zajęć; dokumentowanie 

18.30 – 19.00 Prezentacja wzorów dokumentów                                                  

Szkolenie on line  na platformie TEAMS .

Zapisy na szkolenia przez stronę: https://sodn.pl/wydarzenie/nowe-orzeczenie-w-szkole-zadania-wychowawcy-i-nauczycieli-plan-dzialan-wzory-niezbednych-dokumentow-2/

Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia. W razie problemów prosimy o kontakt na adres: sodn@sodn.pl

Nowe orzeczenie w szkole. Zadania wychowawcy i nauczycieli, plan działań, wzory niezbędnych dokumentów. (szkolenie stacjonarne)

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na bezpłatne stacjonarne szkolenie, połączone z warsztatami:

 „Nowe orzeczenie w szkole. Zadania wychowawcy i nauczycieli, plan działań, wzory niezbędnych dokumentów.”

 Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli każdego etapu edukacyjnego.

 Szkolenie odbędzie się w sobotę, 18.09.2021 r. od 9.00 do 13.00.

Adres: Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego,  ul. Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot

Po spotkaniu otrzymacie Państwo zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Program:

9.00 – 10.00 Przepisy prawa oświatowego regulujące działania szkoły

10.00 – 10.30 Definicja zajęć rewalidacyjnych; rodzaje i czas trwania; wymagania kwalifikacyjne nauczycieli rewalidacji; obowiązek organizowania zajęć; dokumentowanie 

10.30 – 11.00 Prezentacja wzorów dokumentów

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Zastosowanie przepisów w praktyce; opracowanie WOPFU i IPET

Na tę część warsztatową potrzebne będą Państwa materiały, na których będziecie pracować (oczywiście bez danych wrażliwych) oraz laptop.

 
Zapisy na szkolenia przez stronę: https://sodn.pl/wydarzenie/nowe-orzeczenie-w-szkole-zadania-wychowawcy-i-nauczycieli-plan-dzialan-wzory-niezbednych-dokumentow/

Szkolenie – Wspieranie uczniów po zdalnym nauczaniu

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na bezpłatne spotkanie, które odbędzie się 17 czerwca 2021r o godz. 17.30 poświęcone wspieraniu uczniów po zdalnym nauczaniu. Przeanalizujemy wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego zawarte w raporcie przygotowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020 – 01.2021, gdzie łącznie badaniami objęto 11326 respondentów.

Harmonogram spotkania:

1. Analiza raportu i przedstawienie rekomendacji – pedagog Katarzyna Sadowska.

2. Działania na rzecz wparcia psychicznego dzieci – psycholog Joanna Wachowiak.

3. Praca na relacjach: uczeń-nauczyciel-rodzic – trener Marzena Jasińska.

Spotkanie on line na platformie TEAMS .

Zapisy na spotkanie przez stronę www.sodn.pl/wydarzenia

Link do spotkania zostanie przesłany w 17.06.2021r najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. W razie problemów prosimy o kontakt na adres: sodn@sodn.pl

Pozdrawiamy

Zespół SODN

Szkolenie – Vademecum nauczyciela przygotowującego ucznia do matury 2022/2023 matematyka poziom rozszerzony

Szkolenie on-line na platformie TEAMS, odbędzie się 14 czerwca 2021 o godz.18.30

Link do zapisów: link do szkolenia

Copyrights SODN 2020
Skip to content