Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Konkurs „DZIĘKI TEMU CZUJĘ DOBRY NASTRÓJ”

Doradcy Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w konkursie „DZIĘKI TEMU CZUJĘ DOBRY NASTRÓJ” uczniów sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wykonaj dowolną techniką np. praca plastyczna, literacka, film lub inna forma wyrażenia myśli pracę, która pokaże, co poprawia Ci samopoczucie, co wpływa na Twoją motywację do działania oraz daje Tobie poczucie zadowolenia!

DO WYGRANIA NAGRODY RZECZOWE!

Regulaminem konkursu w załączniku i na stronie: www.sodn.pl/konkursy

Przynieś lub prześlij swoją pracę wraz z wypełnioną i podpisaną zgodą do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie ul. Armii Krajowej 50-54 w Sopocie z dopiskiem p. Katarzyna Sadowska lub do Sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sopocie ul. Władysława IV 23/23 z dopiskiem p. Joanna Wachowiak,  j.wachowiak@sodn.pl do dnia 10.06.2022r.

Zachęcamy do wywieszenia plakatów na terenie szkoły.

Szkolenie – Bezpieczeństwo ucznia, wypadki i pierwsza pomoc. Co łączy nauczycieli wf i edb.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, a zwłaszcza uczących edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego na bezpłatne szkolenie on line

Link do szkolenia: https://sodn.pl/wydarzenie/bezpieczenstwo-ucznia-wypadki-i-pierwsza-pomoc-co-laczy-nauczycieli-wf-i-edb/

Życzenia wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, smacznego jajka, szalonego Dyngusa, pogody w sercu i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny.

życzy Dyrektor SODN

Szkolenie – Matura 2023 – historia. Omówienie wymagań maturalnych na podstawie materiałów CKE.

Link do szkolenia: https://sodn.pl/wydarzenie/matura-2023-historia-omowienie-wymagan-maturalnych-na-podstawie-materialow-cke-2/

Lista laureatów konkursu Sprinter

Lista laureatów w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla uczniów
Sopockich Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022
„Sprinter”

Nadchodzące szkolenia

DataGodzinaTytuł szkolenia
2022-03-2917.30-19.00Matura 2023 – historia. Omówienie wymagań maturalnych na podstawie materiałów CKE.
2022-03-3016.30-18.00Matura z języka polskiego 2023 roku – co się zmieniło
2022-03-3016.00-18.00Przemoc rówieśnicza- bullying, mobbing w szkole.
2022-04-0209.30-13.30Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i kl. I-III. Jak wykorzystywać elementy terapii SI w bieżącej pracy z dziećmi.
2022-04-016.00-19.00Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli. Jak wykorzystywać elementy terapii SI w bieżącej pracy z dziećmi.
2022-04-1217.00-19.00O wartości tworzenia relacji w szkole i w klasie- część 1
2022-04-2616.00-19.00Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i kl. I-III. Jak budować współpracę z rodzicami dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W jaki sposób mówić o trudnościach dziecka i jak pozyskiwać w nim sprzymierzeńca.
2022-05-1717.30-19.00Doradztwo zawodowe na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
2022-05-1716.00-19.00Szkolenie dla nauczycieli II i III etapu edukacyjnego. Jak budować współpracę z rodzicami. W jaki sposób mówić o trudnościach dziecka
2022-05-1717.00-19.00O wartości tworzenia relacji w szkole i w klasie- część 2

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁU MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SOPOCKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 „SPRINTER”

Finał konkursu odbędzie się 28.03.2022r. w SODN, ul. Kościuszki 22/24,
81 – 749 Sopot o godzinie 13.00.
Uczniowie przychodzą na konkurs z dokumentem potwierdzającym tożsamość, „Kartą zgłoszenia ucznia do konkursu”, długopisem i w maseczce, 15 minut przed rozpoczęciem Konkursu.
Po przeprowadzonym konkursie, Miejska Komisja sprawdza prace i sporządza protokół .
Lista laureatów i finalistów w ciągu dziesięciu dni roboczych zostanie ogłoszona na stronie www.sodn.pl
Podsumowanie konkursu , wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Urzędzie Miasta Sopot.

Szkolenie – Pierwsza pomoc – bądźmy na bieżąco. Wytyczne resuscytacji 2021

Zapraszam wszystkich nauczycieli, a zwłaszcza uczących edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego oraz inne osoby, dla których tematyka pierwszej pomocy jest ważna i bliska sercuJ na bezpłatne szkolenie on-line.

Termin:  16.03.2022r. godz. 18.00 – 19.30

Zapisy przez stronę: https://sodn.pl/wydarzenie/pierwsza-pomoc-badzmy-na-biezaco-wytyczne-resuscytacji-2021/

Zagadnienia poruszane podczas spotkania:

  • dlaczego wytyczne muszą być aktualizowane i jakie to ma znaczenie dla nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa,
  • co wytyczne resuscytacji  2021 wniosły nowego,
  • w jaki sposób odnoszą się do sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19,
  • usystematyzowanie wiedzy z zakresu BLS,  czyli podstawowych zabiegów ratujących życie.

Katarzyna Penar

Doradca metodyczny ds. edukacji dla bezpieczeństwa w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie skierowane do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także innych
zainteresowanych osób.

Zakres tematyczny szkolenia:
Realizowane zagadnienia zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132) oraz ramowym programem i planem szkolenia przygotowującym nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Termin:
sobota: 26.03.2022 r. 09:00 – 17.30 (10h).
niedziela: 27.03.2022 r. 09:00 – 17.30 (10h)
sobota: 02.04.2022 r. 09:00 – 17.30 (10h) + egzamin (teoretyczny i praktyczny)

Miejsce szkolenia: SODN Sopot/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Kościuszki 22-24
Koszt szkolenia: 700,- zł.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdą państwo pod tym adresem: https://sodn.pl/wydarzenie/szkolenie-przygotowujace-nauczycieli-do-prowadzenia-zajec-edukacyjnych-w-zakresie-udzielania-pierwszej-pomocy-2/

Copyrights SODN 2020
Skip to content