Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

„Osiągnięcia uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej. Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021”

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli matematyki na bezpłatne szkolenie „Osiągnięcia uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej. Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021”

Szkolenie odbędzie się on line. Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia.

Zapisy na stronie: https://sodn.pl/wydarzenie/osiagniecia-uczniow-konczacych-8-klase-szkoly-podstawowej-zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-w-roku-2021/

Szkolenie: „Narkotyki, dopalacze, alkohol – zachowania ryzykowne młodzieży”

Szkolenie ma celu wyposażenie nauczycieli w wiedzę z zakresu ryzykownych zachowań wśród młodzieży, problematyki HIV/AIDS oraz edukację osób pracujących z młodzieżą w zakresie uzależnień i środków zmieniających świadomość, z których w większości wynika problem ryzykownych zachowań. Zakres tematyczny dotyczy współczesnej sceny narkotykowej i tendencjom w niej występującym; trudnościom  w działaniach profilaktycznych, modelu standardów współpracy między nauczycielami oraz informacji co robić w sytuacjach kryzysowych ?

Prowadzący szkolenie – Adam Hęćko: wykładowca akademicki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Stowarzyszeniu „MONAR” Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku, (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), certyfikowany Edukator HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, szkoleniowiec w zakresie problematyki HIV/AIDS i uzależnień. Prezes, konsultant ds. HIV/AIDS, superwizor merytoryczny zadań Fundacji „Pomorski Dom Nadziei”, Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021. Wyróżniony przez Kapitułę powołaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS, „Czerwoną Kokardką” za działania wnoszące istotny wkład w ograniczenie epidemii HIV w Polsce.

Szkolenie: „Narkotyki, dopalacze, alkohol – zachowania ryzykowne młodzieży”

Prowadzący: Adam Hęćko

adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

Data:    

  • cz 1 25.11.2020 godz. 17.00-19.30
  • cz 2 02.12.2020 godz. 17.00-19.30

Miejsce szkolenia: platforma TEAMS

Zapisy https://sodn.pl/wydarzenie/szkolenie-narkotyki-dopalacze-alkohol-zachowania-ryzykowne-mlodziezy/

Szkolenie „Motywacja cz. 1” –


„Motywacja ucznia- od czego zależy i na co ma wpływ nauczyciel część 1” – prowadzący Marzena Jasińska
Zapisy na szkolenie przez stronę www.sodn.pl Link do szkolenia on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia.

Data: Czwartek, 19 listopada 2020 o 17:00 UTC+01 – 19:00 UTC+01
Organizator: Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wydarzenie: online

Spotkanie nauczycieli historii sopockich szkół podstawowych ODWOŁANE! ( Szkolenie odbędzie się w innym terminie) –

1. Propozycja próbnego egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas VII.
2. Stworzenie sieci historyków.
3. Omówienie spraw bieżących.Spotkanie on line za pośrednictwem platformy TEAMS
Link do szkolenia zostanie wysłany do osób , które zapiszą się przez stronę www.sodn.pl/wydarzenia
lub których adresy mailowe prześle szkoła Pokaż mniej

Data: Czwartek, 19 listopada 2020 o 17:00 UTC+01 – 18:00 UTC+01
Organizator: Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wydarzenie: online

Spotkanie nauczycieli historii sopockich szkół ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych

1. Przedstawienie terminów próbnych egzaminów maturalnych z Nowa Erą.
2. Stworzenie sieci historyków.
3. Omówienie spraw bieżących. Spotkanie on-line za pośrednictwem platformy TEAMSLink do szkolenia zostanie wysłany do osób , które zapiszą się przez stronę www.sodn.pl/wydarzenia
lub których adresy mailowe prześle szkoła

Data: Środa, 18 listopada 2020 o 17:00 UTC+01 – 18:00 UTC+01
Organizator: Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wydarzenie: online


Projekt e SIMTRA

Projekt Sokrates LLP – eSIMTRA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2009 r. i jest realizowany od 1 stycznia 2010 r . EACEA był głównym koordynatorem projektu.

Celem projektu było stworzenie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli w procesie wychowawczym dziecka i ucznia. Poprzez symulację naturalnego środowiska dziecka i ucznia w szkole i na podwórku szkolnym, w którym występują różne przejawy przemocy, utworzona została platforma internetowa z całą bazą informacji o zachowaniach dzieci, dlaczego dzieci się tak zachowują, czyli skąd się te zachowania biorą, błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli i co zrobić, aby te zachowania przemocy wyeliminować. Są to porady pedagogiczne, animowane scenki zachowań przemocowych w szkole, scenariusze postępowań wobec dziecka, scenariusze lekcji, które należy przeprowadzić na lekcjach w szkole po zajściu aktu przemocy jak i na początku roku szkolnego w celu prewencji przemocy.

Platforma Jest dydaktycznym narzędziem pomocniczym do pracy dla nauczycieli i dla rodziców.

Pod podanym adresem internetowym można pozyskać szczegółowe informacje: http://eacea.ec.europa.eu/LLp/projects/public_parts/documents/ict/2009/mp_505299_ict_FR_esimtra.pdf

Platforma jest dostępna pod adresem: http://esimtra.eu/moodle

Do projektu zostali zaproszeni wszyscy pedagodzy szkolni pracujący z dziećmi na terenie szkoły, psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy Uniwersytetu gdańskiego z Wydziału Pedagogiki.
Głównymi expertami koordynującymi prace nad tworzeniem platformy: Irena Szymichowska, Marzena Jasińska, Renata Osika i Ewa Bajon.
Koordynatorem krajowym projektu jest Irena Obszyńska.
Partnerami w projekcie byli:

  • ICCF – główny koordynator „ Interculatural Cooperation Foundation „ – Sofia Bulgaria
  • Sirma Solution- współkoordynator projektu , czołowy wydawca w Bułgarii z zakresu platform edukacyjnych , e- encyklopedii i e-podręczników pedagogiczno-psychologicznej dla nauczycieli.
  • Uniwersytet w Sztokholmie, Wydział Pedagogiki, Szwecja
  • Polo Europeo Conoscenza/IC Lorenzi – ( European Pole of Knowledge) – Verona , Italia
  • CREATOS, Uniwersytet Katolicki del Sacro w Piazenza, Italia,
  • Uniwersytet Louis Pasteur w Strasburgu, Francja,
  • Instytut Edukacji w Rezekne, Łotwa,
  • CKU, Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Polska

W trakcie trwania projektu odbyło się 5 spotkań: w Sofii, w Sztokholmie, w Sopocie, w Weronie, w Strasburgu i w czerwcu 2011 r. odbył o się seminarium w Rezekne na Łotwie, w którym uczestniczyło minimum 3 nauczycieli z każdego państwa uczestniczącego. Z Polski w seminarium uczestniczyło 6 osób, w tym 4 nauczycieli.

Warto zapoznać się z poniższymi prezentacjami:
The Classroom of the Future, Stockholm University

Załączniki:

Copywrights SODN 2020