Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Doradcy

Doradca metodyczny ds. języka polskiego, nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie

Krystyna Bieniewska
e-mail: k.bieniewska@sodn.pl

Godziny pracy
Wtorek: 10.00 – 13.25 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Środa : 09.30 – 11.30 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie


Doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych nauczyciel matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie

Elżbieta Butkiewicz – doradca ds. nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych
e-mail: e.butkiewicz@sodn.pl

Godziny pracy
Poniedziałek – 11.00 – 14.00 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Piątek – 08.15-09.45 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie


Doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych nauczyciel matematyki i fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie

Mirosława Adamowicz
e-mail: m.adamowicz@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 11.00-14.00 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Czwartek: 14.30-16.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie


Doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie

Małgorzata Karnowska – doradca ds. nauczania matematyki w szkołach podstawowych
email: m.karnowska@sodn.pl

Godziny pracy:
Wtorek: 12.30 – 15.00 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Środa: 10.30 – 13.25 w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie


Dorota metodyczny ds. języka angielskiego, nauczyciel języka angielskiego w Liceum nr 2 w Gdańsku

Dorota Suchacz – doradca ds. nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
email: d.suchacz@sodn.pl

Godziny pracy:


Doradca metodyczny ds. historii w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie

Urszula Zblewska – doradca ds. historii w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej
email: u.zblewska@sodn.pl

Godziny pracy:
środa 13.45 – 14.45 – w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
czwartek 10.45 – 11.30 – w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
czwartek 13.45 – 14.30 – w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
piątek 11.30 – 14.00 – w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli


Doradca metodyczny ds. Edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych nauczyciel EDB w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie

Katarzyna Penar – doradca ds. edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: k.penar@sodn.pl

Godziny pracy:
Czwartek SODN 9.30 – 12.00
Piątek I LO Sopot 10.45 – 13.40


Doradca metodyczny ds. wychowawczych, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie

Marzena Jasińska – doradca metodyczny ds. wychowawczych
e-mail: m.jasinska@sodn.pl

Godziny pracy:
Wtorek: 13.00 – 17.00 – w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

UWAGA!
Uprzejmie prosimy uzgodnić mailowo spotkania konsultacyjne z doradcami, ponieważ ze względu na różnorodność swoich działań mogą być nieobecni w w/w godzinach pracy.

Copywrights SODN 2020