Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Doradcy


UWAGA!!!
DO ODWOŁANIA DORADCY PRACUJĄ ON LINE.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO.
Doradca metodyczny ds. języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych

Krystyna Bieniewska
Nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Sopocie
e-mail: k.bieniewska@sodn.pl

Godziny pracy:
Piątek: 08.00 – 10.30 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Środa : 13.00-16.00 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Dr Beata Kapela – Bagińska
Nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
e-mail: b.kapelabaginska@sodn.pl

Godziny pracy:
czwartek 13.54-15.30 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
poniedziałek 9.50-10.50 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
wtorek 12.45-13.45 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Dr Joanna Lisiewicz
Nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
e-mail: j.lisiewicz@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 14.20-16.40 w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Wtorek 11.10-14.40 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Doradca metodyczny ds. języka polskiego w szkołach podstawowych

Agata Galuba
Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie
e-mail: a.galuba@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 08.00-08.45 w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie
Wtorek: 13.00-15.05 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Czwartek: 09.50-10.35 w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie

Doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych

Elżbieta Butkiewicz
Nauczyciel matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
e-mail: e.butkiewicz@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek 10.00 – 11.15 SAT Sopot,13.00 – 14.00 SODN
Środa 11.00- 12.15 SAT Sopot
Piątek 12.00 - 13.00 SAT Sopot
Ewa Gemel
Nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie
e-mail: e.gmel@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - 11.45-13.45 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Czwartek: 10.40 – 12.15 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Dorota Szymańska
Nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie
e-mail: d.szymanska@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - 11.45-13.45 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Wtorek – 13.25-14.15 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Piątek – 09.50-10.35 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie

Doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych

Małgorzata Karnowska
Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie
e-mail: m.karnowska@sodn.pl

Godziny pracy:
Wtorek: 09.30 – 12.00 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
środa: 8:00 – 9:40 w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie
środa: 11.30 – 13.30 w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie
czwartek : 8.50 – 9.50 w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie

Doradca metodyczny ds. fizyki

Mirosława Adamowicz
nauczyciel fizyki i matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie
e-mail: m.adamowicz@sodn.pl

Godziny pracy:
Środa: 12.00-15.00 w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Piątek: 13.30-15.35 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie

Doradca metodyczny ds. historii

Urszula Zblewska
Nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Sopocie
e-mail: u.zblewska@sodn.pl

Godziny pracy:
Wtorek 11.00-12.30 – w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Piątek 10.00 – 11.30 – w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Maria Eiselt
Nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie
e-mail: m.eiselt@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek 10.00-11.30 – w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Wtorek 08.00 – 9.00 – w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie

Doradca metodyczny ds. Języka angielskiego

Dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska
Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
e-mail: m.bielenia@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek 12.00-14.30 w ZSAE w Gdyni
Wtorek 9.00 - 13.00 CKU
Środa 8.55-9.25, 13.00-15.00 ZSAE Gdynia

Doradca metodyczny ds. edukacji dla bezpieczeństwa

Katarzyna Penar
Nauczyciel EDB w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie
e-mail: k.penar@sodn.pl

Godziny pracy:
Czwartek 9.00 – 11.30 - w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Piątek 11.00 – 13.30 - w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego

Joanna Klonowska
Nauczyciel W-F w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
e-mail: j.klonowska@sodn.pl

Godziny pracy:
Czwartek 11.30-14.00 - w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
Piątek 11.00 – 13.30 - w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Doradca metodyczny ds. nauczania wczesnoszkolnego

Katarzyna Sadowska
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie
e-mail: k.sadowska@sodn.pl

Godziny pracy:
Wtorek 07.00-10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie
Wtorek 16.00-18.25 - w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Doradca metodyczny – nauczyciel pedagog

Marzena Jasińska
Pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie
e-mail: m.jasinska@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 08.00-12.00 – w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Katarzyna Sadowska
Pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie
e-mail: k.sadowska@sodn.pl

Godziny pracy:
Czwartek 12.00-13.00 - w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Czwartek 16.00 – 19.00 - w Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie
Irena Szymichowska
Pedagog w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
e-mail: i.szymichowska@sodn.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 13.00-15.00 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Czwartek: 11.00-13.00 - w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Doradca metodyczny – nauczyciel psycholog

Joanna Wachowiak
Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie
e-mail: j.wachowiak@sodn.pl

Godziny pracy:
Piątek 08.00-10.00 - w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Piątek 10.10-14.10 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie
Copyrights SODN 2020
Skip to content