Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Kontakt

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Ustawicznego

tel. 58 551 17 13
fax 58 551 35 75

ul. Kościuszki 22-24,
81-704 Sopot

email: sodn@sodn.pl

Doradca metodyczny ds. języka polskiego

Doradca metodyczny ds. matematyki

  1. w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych
  2. w szkołach podstawowych

Doradca metodyczny ds. fizyki

Doradca metodyczny ds. historii

Doradca metodyczny ds. Języka angielskiego

Doradca metodyczny ds. Edukacji dla bezpieczeństwa

Doradca metodyczna ds. wychowania fizycznego

Doradca metodyczny ds. nauczania wczesnoszkolnego

Doradca metodyczny – nauczyciel pedagog

Doradca metodyczny – nauczyciel psycholog

Copyrights SODN 2020
Skip to content