Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie: „Narkotyki, dopalacze, alkohol – zachowania ryzykowne młodzieży”

On-line

Szkolenie ma celu wyposażenie nauczycieli w wiedzę z zakresu ryzykownych zachowań wśród młodzieży, problematyki HIV/AIDS oraz edukację osób pracujących z młodzieżą w zakresie uzależnień i środków zmieniających świadomość, z których w większości wynika problem ryzykownych zachowań. Zakres tematyczny dotyczy współczesnej sceny narkotykowej i tendencjom w niej występującym; trudnościom  w działaniach profilaktycznych, modelu standardów współpracy między nauczycielami oraz informacji co robić w sytuacjach kryzysowych?

Copywrights SODN 2020