Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Spotkanie nauczycieli języka polskiego sopockich szkół podstawowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, Sopot, Pomorski, Poland

Spotkanie nauczycieli języka polskiego sopockich szkół podstawowych na, które odbędzie się 29.09.2022r. o godz. 15.30 w sali nr 5 Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Tematy spotkania: 1. Diagnoza z języka polskiego w klasach […]

Spotkanie sopockich nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, Sopot, Pomorski, Poland

Poniedziałek 24.10.2022r o godz. 15.00 w CKU w sali 8. Na spotkaniu omówione zostaną wyniki "Egzaminu maturalnego 2021/2022" oraz plan związany z egzaminami próbnymi w roku 2022/2023

Copyrights SODN 2020
Skip to content