Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Stres i wypalenie emocjonalne- jak zadbać o siebie i o ucznia

On-line

Zagadnienia : 1. Strefy regulacji a odporność psychiczna. 2. Wypalenie emocjonalne, syndrom istoty dającej. 3.Stres, stresory- co to znaczy przejść cykl do końca. 4. Droga uczącego się i droga wyrokującego- na czym się koncentrujesz.

Uszczegółowienie wymagań egzaminacyjnych w kontekście egzaminu maturalnego z fizyki w roku szkolnym 2021/2022

On-line

Uszczegółowienie wymagań egzaminacyjnych a podstawa programowa, Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki  2020/2021 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleni w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich uczestników.

„Uczeń wymagający – jak oswoić niepożądane zachowania uczniów?” – stacjonarnie ( wykład + warsztaty)

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, Sopot, Pomorski

Zakres proponowanych zagadnień: klasyfikacja zaburzeń; diagnozowanie poradnik; przyjrzenie się najczęstszym trudnościom neurorozwojowym uczniów; omówienie zachowań utrudniających efektywną naukę; nawiązywanie satysfakcjonujących relacji; skuteczne nauczanie dzieci z nadpobudliwością; poznanie metod zachęcenia uczniów do współpracy; rodzaje oddziaływań terapeutycznych.   Zaświadczenie ze szkolenia zostanie przesłane na skrzynkę pocztową.   Spotkanie w sali 8 (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie)

„Uczeń wymagający – jak oswoić niepożądane zachowania uczniów?” – on-line (wykład)

On-line

Zakres proponowanych zagadnień: klasyfikacja zaburzeń; diagnozowanie poradnik; przyjrzenie się najczęstszym trudnościom neurorozwojowym uczniów; omówienie zachowań utrudniających efektywną naukę; nawiązywanie satysfakcjonujących relacji; skuteczne nauczanie dzieci z nadpobudliwością; poznanie metod zachęcenia uczniów do współpracy; rodzaje oddziaływań terapeutycznych. Zaświadczenie ze szkolenia zostanie przesłane na skrzynkę pocztową.  

Copyrights SODN 2020
Skip to content