Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży

On-line

szkolenie on-line na platformie TEAMS poprowadzi Kamila Szyntar- psycholog, psychoterapeuta, pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie

Rola pedagoga w dokonywaniu ewaluacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET oraz okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia OWOPFU dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

On-line

Przebieg spotkania: 1. Podstawy prawne wykonywanych czynności. 2. Spotkanie online. 3. Terminowość spotkań. 4. Kolejność wykonywanych czynności. 5. Częstotliwość spotkań zespołu. 6. Treści konieczne i dodatkowe zawarte w dokumentacji. 7. […]

Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia OWOPFU oraz ewaluacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

On-line

Przebieg spotkania: 1.   Rola wychowawcy w koordynowaniu prac zespołu. 2.   Spotkanie online. 3.   Podstawy prawne wykonywanych czynności. 4.   Zasadność dokonywania ewaluacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 5.   Kolejność dokonywanych czynności. […]

Copywrights SODN 2020